Museer & Kunsthaller

”Et besøg på Louisiana må gerne være lidt som et besøg hos en excentrisk onkel, der samler på kunst”

Knud W. Jensen

Book et guidet besøg på et af de mange smukke museer i Danmark, og hør f.eks. om Louisianas Skulpturhave, Louisianas Samling, Mesterværkerne fra den permanente samling på Statens Museum for Kunst, med nedslag i den danske Guldalder, Den Franske modernisme, Skagensmalerne, Videokunst og installation i dag, eller hvad der passer til lige præcis jeres gruppe. Kom med på Davids Samlingen og få et indblik i arabisk kunst (max 15 personer pr gruppe). Glyptoteket og de gamle Ægyptere, Romere, Grækere. Thorvaldsens liv og kunst på, ja..., Thorvaldsens Museum, se ARoS fine faste samling.

Louisiana - Museum of Modern Art 

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART er et de førende internationale museer for moderne kunst. Her mødes kunsten, naturen og arkitekturen i et enestående samspil, der tiltrækker gæster fra hele verden og gør et besøg på Louisiana til noget helt særligt året rundt.

Museet, der ligger i Nordsjælland med panoramaudsigt over Øresund, byder hvert år på 6-10 udstillinger og rummer en fornem permanent samling, der er blandt de største i Skandinavien. Louisiana er samtidig et levende og engageret museum med aftenåbent tirsdag-fredag til 22.00 og et rigt udbud af aktiviteter og arrangementer for både børn og voksne.

Statens Museum for Kunst (SMK)

Statens Museum for Kunst ligger i hjertet af København og rummer mere end 700 års kunst og kunsthistorie, der udfolder sig gennem udstillinger, omvisninger i voksen- og børnehøjde, kreative værksteder, film, koncerter, art talks, performances og meget andet.

 

På Statens Museum for Kunst kan du opleve storslåede mesterværker side om side med samtidsværker, der udfordrer og udforsker aktuelle kunstneriske problemstillinger. Intet andet dansk museum fremviser en så righoldig og varieret kunstsamling – fra renæssancens klassiske europæere til kunsten af i morgen. Oplev kunstperler af blandt andre Mantegna, Nolde, Anna Ancher, Derain, Rubens, Matisse, Hammershøi, Munch, Abramovic, Danh Vo og Elmgreen & Dragset.

 

Statens Museum for Kunst er særligt kendt for sin smukke samling af dansk guldalderkunst, landets mest omfattende samling af dansk samtidskunst – og en af verdens bedste Matisse-samlinger.

 

SKYND DIG IND OG SE MATISSE DET RØDE ATELIER INDEN 26 FEBRUAR 2023

Glyptoteket

Glyptoteket er et museum for Middelhavslandenes oldtidskulturer og dansk og fransk kunst i det 19. århundrede. Grundlæggeren, brygger Carl Jacobsen, ønskede at berige sine bysbørn med kunst af internationalt format.

 

Carl Jacobsen troede fuldt og fast på kunstens pædagogiske betydning. Han mente, at værkerne ikke skulle ordnes efter videnskabelige systemer som i et museum, men skulle tale direkte til den enkelte besøgende. Derfor valgte han at kalde samlingen Glyptoteket. I lighed med, at et bibliotek er et sted, man stiller bøger, betyder Glyptotek et sted, man stiller skulpturer.

Kunsten indrømmer, at livet ikke kun er det fede, men også alt det svære. Den dybe sorg, afmagten. Kunsten giver én nogen at tale med, når andre ikke kan tale med én, fordi det er for svært.

Udtalelse fra 70 årig kvinde i en Bikubenfonden undersøgelse fra 2020, som stillede spørgsmålet, om man bliver et bedre menneske af kunst?

Fotoet er fra Nammagoriums Guidede Highlights på Museer for FOF besøg på Louisiana ©nammagorium

Den Hirschsprungske Samling

Den Hirschsprungske Samling er grundlagt af den københavnske tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hans hustru Pauline Hirschsprung. I 1902 skænkede de deres imponerende kunstsamling, der giver et fremragende billede af dansk kunst i 1800-tallet, til den danske stat, og i 1911 åbnede Den Hirschsprungske Samling i Østre Anlæg i et nybygget museum med facade ud mod Stockholmsgade.

 

Museet har siden været åbent for offentligheden og fremviser til daglig en samling på over 700 udstillede værker i fine interiører, der også rummer møbler fra kunstnernes hjem.


Udstillingsrummenes intime atmosfære og samlingens hovedværker gør besøget på Den Hirschsprungske Samling til en særlig oplevelse for hele familien.

Arken - Museum for Moderne Kunst

ARKEN Museum for Moderne Kunst ligger stor og monumental midt i det menneskeskabte landskab, Køge Bugt Strandpark, syd for København. ARKEN har en af Skandinaviens fineste samlinger af samtidskunst og museets maritime arkitektur med den spidse stævn, der majestætisk stikker frem i terrænet, har vundet anerkendelse i både ind- og udland.

 

ARKENs samling indeholder flere end 400 værker. Det er dansk, nordisk og international samtidskunst primært fra perioden efter 1990.

 

To røde tråde løber igennem samlingen. Den ene er kunst, der handler om det moderne menneskes eksistens. Den anden linie fokuserer på den kunst, der gennem nye former, materialer og medier handler om selve kunstbegrebet.

Designmuseum Danmark

Et besøg på Designmuseum Danmark giver mulighed for at tage afsæt i de tre mestres formgivning og arkitektur og derfra gå på vandring i dette århundredes moderne kunsthåndværk og design. Tidligere var museet Danmarks første offentlige hospital, det kongelige Frederiks Hospital, hvor Søren Kierkegaard i 1855 blev indlagt og døde.

 

Designmuseum Danmark er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek og arkiver udgør det centrale videnscenter for den designhistoriske forskning i Danmark.

 

Museet indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for industriel design, møbelkunst og kunsthåndværk. Dertil kommer indsamling af forbilledlige arbejder fra ældre områder og perioder, som står i nært forhold til samtidens produktion. Designmuseum Danmark forsker i kunst- og designhistorie med afsæt i museets samlinger og formidler resultaterne i udstillinger, publikationer og undervisning m.m.

 

Designmuseum Danmark blev grundlagt i 1890 af Industriforeningen i København og Ny Carlsberg Museumslegat. Det åbnede første gang for publikum i 1895 i en helt ny museumsbygning beliggende på den nuværende H.C. Andersens Boulevard. Museets hovedopgave har fra grundlæggelsen været at formidle et kvalitetsbegreb inden for formgivning. Gennem visning af forbilledlige genstande ønskede man at højne niveauet inden for danske industriprodukter. Museets samlinger skulle således fungere som inspirationsbank for industriens folk. Derudover ønskede man at gøre samtidens forbrugere kritiske og kvalitetsbevidste.

Det Nationale Fotomuseum

Det Nationale Fotomuseum har en omfattende samling. Af bevaringshensyn opbevares værkerne på magasin, men museet viser skiftende udstillinger i Den Sorte Diamant. Det Nationale Fotomuseum fik sit navn i 1996, og da Den Sorte Diamant stod færdig i 1999 flyttede museet ind i de nuværende udstillingslokaler.

 

I virkeligheden er museet noget ældre. Det baserer sig på den del af Kort- og Billedsamlingen, der tidligere blev kaldt de Fotohistoriske Blade, billeder, der på grund af enten deres kunstneriske værdi eller fotohistoriske betydning skilte sig ud fra Billedsamlingens ellers overvejende dokumentariske kulturhistoriske billeder. Samlingen går helt tilbage til fotografiets opfindelse i 1839 og har sin største styrke i 1800-tallets fotografi, danske såvel som internationalt. Men den bugner også af væsentlige værker fra det 20. århundrede ligesom den nyeste samtidskunst er rigt repræsenteret.

 

Det er i samlingen, museet finder sin berettigelse. Alle udstillinger tager deres udgangspunkt hér, enten som en ren samlingsudstilling ud fra et tema, en genre, et sted eller en enkelt fotograf, eller også belyser man aspekter af samlingen via indlån fra kunstnere eller institutioner i ind- og udland. Gennem årene er det blevet til en lang række markante udstillinger, der for alvor har slået fotografiet fast som en selvstændig kunstnerisk udtryksform, og som forhåbentlig har åbnet det danske publikums øjne for fotokunstens mange sider.

Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum ligger lige i centrum af København.

 

Museumsbygningen er meget karakteristisk med de stærke farver og den usædvanlige facade med de store porte og de skrånende linjer omkring alle porte og vinduer. På taget kører sejrsgudinden Victoria med sit firspand og giver udtryk for den berømmelse, som Thorvaldsen fik med sin kunst både i sin samtid og i dag. Inde i museet er der lige så stærke farver både i de rigt udsmykkede lofter, i gulvenes mønstre og i væggenes farver. Og lyset er fantastisk i museet, når det strømmer ind fra de højt siddende vinduer og giver form og skygge til skulpturerne og reliefferne. Thorvaldsens Museum blev bygget fra 1839 til 1848 og er Danmarks ældste museumsbygning. 

"... Du gør det sgu' godt Camilla. Du er altid velforberedt og vil gerne trække vores meninger og syn på kunsten ind. Man føler sig altid mødt af dig. Tak for det."

Anne-Margrethe Aggestrup. Deltager på Highlights på Museer & Guidede Gallerivandringer for FOF

Foto fra besøg hos Collaboration by Tania & Thomas Asbæk

Davids Samling

Davids Samling er stiftet af højesteretssagfører C.L. David, der efterlod sine kunstsamlinger til eftertiden i det hus, han selv beboede. Museet drives af den selvejende institution, C.L. Davids Fond og Samling.

Siden Davids død i 1960 er museumsarealet blevet udvidet væsentligt i takt med talrige nye kunsterhvervelser. Bestanden af ældre europæisk kunst og kunsthåndværk er blevet kompletteret, men først og fremmest er samlingen af islamisk kunst blevet styrket i en sådan grad, at den i dag er museets væsentligste.

Sophienholm

Sophienholms hovedbygning benyttes i dag til kunstudstillinger året rundt − i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet.

Der sættes fokus på relevante temaer, der vises separatudstillinger med markante kunstnere, og der arrangeres aktuelle kunsthistoriske udstillinger.

Ordrupgaard

Ordrupgaard er et museum for fransk impressionisme med kunstnere som Monet, Degas, Renoir og Gauguin. Dertil kommer en betydelig samling af dansk kunst koncentreret omkring Hammershøi og hans tid – samt skiftende særudstillinger.

I parken finder du værker af internationale samtidskunstnere. Eller du kan besøge Finn Juhls verdensberømte hus. Bygninger af Zaha Hadid og Snøhetta understreger museets arkitektoniske profil og optræder som værker i deres egen ret.

Ordrupgaard blev grundlagt af ægteparret Wilhelm og Henny Hansen som en privat kunstsamling. Museet holder fortsat til i stifterparrets herskabshjem, Ordrupgaard, der blev opført i 1918.

Tegners Museum

Rudolph Tegner indfriede sin drøm om at opføre et museum til sine værker i 1937-38.

 

Som bygherre har han selv bestemt museets udformning både æstetisk og funktionelt, som udover at være en af de tidligst bevarede beton bygninger der bruger betonen både funktionelt og som æstetisk virkemiddel, var et meget visionært museum. Tegners museum skulle have store dimensioner idet flere af kunstnerens værker er enorme.

 

Selve museets kerne er ottekantet og der er 11 meter til loftet. Langs kernen skulle lavere udstillingssale føres hele vejen rundt. Af økonomiske grunde er kun to af disse sale en realitet i dag. Der er ingen udsigtsvinduer i museet, kun et enkelt gavlvindue på 1. salen. Museet bliver derfor belyst af ovenlysvinduer, som ikke kan distrahere museumsgæsterne med naturen rundt om museet.

 

Tegner har bevidst forsøgt at fremme museumsgæstens følelse af at træde ind i et skattekammer, ved at lave indgangspartiet forholdsvis så meget mindre end selve bygningen. På den måde skal gæsten overvældes af dimensionerne og lyset, så snart man træder indenfor. Selve museets facade har dybe paralleller til antikkens græske tempelbyggerier.

 

Rudolph Tegner ligger begravet under gulvet i den store midtersal. Han blev sænket ned i gravkammeret under gulvet i en stor egetræskiste i 1950. Elna Tegner blev brændt og ligger i en urne i soklen på statuen ”Apollon” ligeledes i midtersalen.

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum

KØS har eksisteret siden 1977 og ligger med tilhørende museumsbutik og cafe på gågaden Nørregade i hjertet af det charmerende Køge. Som landets eneste museum for den kunst, vi alle kender fra vores byrum, hospitaler, slotte, kirker og andre offentlige steder, har KØS en helt særlig karakter.

 

KØS samler og udstiller ikke de færdige kunstværker, som er placeret ude i det offentlige rum. Men ligesom det gælder på arkitekturmuseer, der heller ikke ”samler” de færdige bygninger, består museets samling af mere end 7.000 tegninger, modeller og andre forarbejder til disse helt særlige kunstværker.

Sorø Kunstmuseum

Sorø Kunstmuseum er et levende og engageret hus med over 300 års kunst, smuk arkitektur og masser af aktiviteter for børn, unge og voksne.

 

Sorø Kunstmuseum åbner i 1943 på initiativ af Soransk Samfund. Museet har til huse i en fredet ejendom, opført i 1832 som bolig for godsforvalteren ved Sorø Akademi. I 2011 udvides museet med en ny tilbygning, tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Tilbygningen er et flot eksempel på, hvordan en moderne arkitektur føjer sig til en eksisterende bygning med respekt for historien og de historiske omgivelser.

 

Museets samling rummer ca. 2300 værker, som spænder over 350 års dansk kunst. Nyd en perlerække af malerier af de vigtigste kunstnere i den danske kunsthistorie fra 1700-tallet til i dag. Museet har derudover to specialsamlinger af russisk kunst: Russisk kunst fra 1870-1930, doneret af Hermod Lannung samt landets største og fineste samling af russiske ikoner fra 1500-1900, doneret af Per Schrøder, Hermod Lannung og Lorentz Jørgensen.