Besøg på Kunsthaller

 

Kom med og se samtidskunst på en af de mange supercool Kunsthaller i København: Gammel Strand, Nikolaj Kunsthal, Charlottenborg, Overgaden, Den Frie, eller tag på opdagelse på Brandts i Odense. 

 

 

Gl. Strand

Kunsthallen Gl. Strand er stiftet af C.W. Eckersberg i 1825 Det var kunstner og professor C.W. Eckersberg, der stiftede Kunstforeningen i 1825 med det formål at udbrede det almene kendskab til kunsten og skabe et bindeled mellem det elitære Kunstakademi og et bredere folkeligt publikum. Målet var at oplyse og skabe debat via kunsten og at sætte en ny kulturpolitisk dagsorden herhjemme. Udgangspunktet for Kunstforeningen GL STRANDs udstillinger var fra begyndelsen og er stadig primært den nye unge kunst og støtten til de unge kunstnere. 

Nikolaj Kunsthal

Inden for feltet international samtidskunst, har Nikolaj Kunsthals udstillingsprofil særlig fokuseret på kunstnerisk virksomhed, der spejler og diskuterer aspekter af samtidens politiske, sociale og kulturelle forhold. Udstillingsprofilen er karakteriseret ved dialog mellem dansk og udenlandsk kunst, historisk perspektivering af det nye, materiale- og mediemæssig mangfoldighed, stilistisk diversitet, kunst i det offentlige rum, digitalt baseret kunst, interaktivitet samt ikke mindst åbenhed over for nye udviklinger. 

Overgaden

Overgaden - Institut for Samtidskunst har eksisteret siden 1986 og er et af Københavns vigtigste og mest eksperimenterende udstillingssteder for samtidskunst. Som et institut for samtidskunst har Overgaden til formål at fungere som et værktøj for udstilling og formidling af, forskning i samt produktion af samtidskunst. Det vil sige, at Overgadens udstillinger opfattes som en slags vidensproduktion, i hvilken en forskning på længere sigt vil være givtig. Overgaden sigter derfor efter at rumme et så bredt spektrum indenfor den aktuelle samtidskunst som muligt både i sin udstillingspolitik og i den debat, der løbende skabes på stedet. Overgaden varetager således forskelligartede udstillingsprojekter, fra en interaktiv infoæstetik helt over til den klassisk ophængte maleriudstilling, og giver udstillingerne de bedst mulige rumlige og kontekstuelle forhold.

Den Frie

Den Frie er Kunstnernes Hus og viser udstillinger, der er produceret, initieret eller udvalgt af kunstnere. Den Frie har særligt fokus på samtidskunstneriske fællesskaber, kollektive udstillinger, kunstnersammenslutninger samt eksperimenterende grupperinger og netværk.

Huset er bygget af kunstnere til kunstnere og stræber i dag mod at sammensætte et interessant og varieret udstillingsprogram, der udfordrer udstillingsbygningens særlige arkitektur. Der vises årligt 8 udstillinger, hvoraf de fleste er gruppeudstillinger. Derudover præsenteres endvidere separatudstillinger af enten yngre lovende kunstnere eller kunstnere, der kunsthistorisk har ydet et betydningsfuldt bidrag.

Charlottenborg

Kunsthal Charlottenborg er et af de største og smukkeste udstillingssteder for samtidskunst i Europa, hvor der præsenteres et ambitiøst udstillingsprogram suppleret med aktiviteter som artist talks, performances, koncerter og videovisninger. De mange forskellige aktiviteter retter sig mod et bredt publikum både i og omkring København, og gør Charlottenborg til dét centrale samlingspunkt for samtidskunst i byen. Kunsthal Charlottenborg og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er med virkning fra 1. september 2012 fusioneret til en samlet organisation på initiativ af Kulturministeriet. Kunsthal Charlottenborg er derfor nu en del af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.